Hakkımızda

İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) çalışanlarına daha huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve aile içi şiddetin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin doğurduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak üzere 2017 yılında dâhil olduğu İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence -BADV) projesi, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından aile içi şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturup, kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmek ve aile içi şiddete karşı önlem ve destek yolları belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. 2013 yılında UNFPA'nın desteği ile hayata geçirilen proje ile iş dünyasında kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Yapılan araştırmalar Türkiye'de her 10 kadından 4'ünün hayatları boyunca şiddetin en az bir türüyle (fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel, dijital) karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Buradan hareketle, proje kapsamında düzenleyeceği eğitimler ve hazırlayacağı bilgilendirici materyaller vasıtasıyla öncelikle çalışanlarını, ilerleyen dönemlerde ise üye firmalarını aile içi şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirmeyi amaçlayan İzmir Ticaret Borsası, kadına yönelik şiddeti, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayata katılan milyonlarca kadını fiziksel ve duygusal boyutlarda derinden etkileyen, insan haklarının en yaygın ihlallerinden biri olarak kabul etmektedir.

Temel borsacılık hizmetlerinin yanı sıra gerçekleştirmiş olduğu yerel ve ulusal projeler ile de diğer borsalar içerisinde önemli ve saygın bir yer edinen İzmir Ticaret Borsası, bu proje aracılığıyla, kadınlara karşı yapılan bu büyük insan hakları ihlalini tümüyle ortadan kaldırarak öncelikle yakın çevresi, sonrasında da ulaşabildiği tüm kesimler nezdinde konunun hassasiyetine ve ülkenin geleceği üzerine etkilerine dikkat çekmeyi planlamaktadır.