Şirketler Ağı Sürdürülebilirlik Model Önerisi Tartışıldı

Borsamızın 2017 yılından bu yana katılımcısı olduğu İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı (Business Against Development Violance - BADV) Şirketler Ağı’nın sürdürülebilirliğini mümkün kılacak yönetim yapısını ve işleyişini kararlaştırmak ve finansal modelini tartışmak amacıyla, TÜSİAD ve UNFPA’in desteğiyle, 17 Kasım 2023 tarihinde Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde online gerçekleşen BADV Şirketler Ağı Sürdürülebilirlik Model Önerisi Değerlendirme Toplantısı’na İzmir Ticaret Borsası Basın ve Yayın Müdürü ve BADV Proje temsilcisi Çiğdem Arman Çatak katıldı.