BADV İletişim Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Sabancı Vakfı desteği ile TÜSİAD iş birliğinde Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülen İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence -BADV) projesi İletişim Komitesi toplantısı 16 Ağustos 2023 tarihinde çevrimiçi düzenlendi. Ağ'ı etkin kılmak ve paydaş sayısı ve proje bilirliğini artırmak için yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı kapsamında komitenin faaliyetlerine kurum içi (BADV Ağı), kurum dışı (dış iletişim, kamuoyu) ve kurumlararası (Ağ'a üye şirket ve kurumlar) olmak üzere 3 kanalda faaliyet göstermesi kararlaştırıldı ve yol haritası oluşturuldu. BADV İletişim Komitesi toplantısına İzmir Ticaret Borsası Basın ve Yayın Müdürü ve BADV Proje temsilcisi Çiğdem Arman Çatak katıldı.