“İzmir Eşitlik Yıldızlarını Arıyor”

“İzmir Eşitlik Yıldızlarını Arıyor”

Koordinatörlüğü İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), 2016 yılından beri, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda aktif çalışmalar yürütüyor. Çalışmalar kapsamında, İzmir’de bu alanda emek veren firmaları ve yöneticileri görünür kılmak, firmalar arasında farklı bir iş birliği ağı oluşturmak, rol modeller ve deneyim paylaşımları aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yeni farkındalıklar yaratmak amacı ile “İzmir Eşitlik Yıldızlarını Arıyor” adlı yeni bir projeye başlandı.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Borsa olarak koordinatörlüğünü yürüttükleri TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulunun faaliyetlerine özel bir önem verdiklerini vurgulayarak “Ülkemizdeki kadınlar halen ayrımcılığa maruz kalıyor. Çalışma hayatında hak ettikleri yerlerde değiller. Eşit işe düşük ücret alıyorlar. Ve son 20 yılda devlet, özel sektörün ve sivil toplum örgütlerinin emekleriyle elde edilen kazanımların büyük bölümü de pandemiyle birlikte erozyona uğradı. Ne yazık ki salgın nedeniyle işlerini kaybedenler arasında kadınların oranı bir hayli yüksek. Bu da bizlere dünden daha fazla çalışma sorumluluğunu getiriyor. ‘İzmir Eşitlik Yıldızlarını Arıyor’ adlı bu projeyle kadın emeğinin değerini yücelten, kadınlara eşit şartlarda iş hayatında yer alma imkânı sağlayan şirketlerin yıldızını el birliğiyle daha da parlatacağız. Onlar parladıkça diğer şirketlerin de bu alanda daha iyisini yapma motivasyonları artacak. Borsa olarak 2017 yılında dahil olduğumuz ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’ (BADV) ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedefini temel alan faaliyetlerimiz ile iş dünyasında kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini sağlamak amacıyla çalışıyorduk. ‘İzmir Eşitlik Yıldızlarını Arıyor’ projesinin bu anlamda da pekiştirici bir rol oynayacağını düşünüyorum. Yeni projeyle benzer çalışmalar yürüten şirketleri görünür kılarak onları destekleyeceğiz. Yaratılan iyilik çemberini daha da büyüteceğiz” diye konuştu.

İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel de “TOBB İzmir KGK olarak kadınların birey olarak güçlendirilmesi, gelişmesi ve iş gücüne katılımlarını desteklemek, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmek ve farkındalığı artırmak amacıyla bugüne kadar eğitimler, seminerler, kermesler düzenleyerek birçok çalışma yaptık. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli ilerleme sağlanmış olsa da hem dünya genelinde hem de Türkiye’de daha kat edilmesi gereken uzun bir yol var. İzmir’de bu alanda bir iş birliği alanı oluşturmak amacı ile Şubat 2021 tarihinde ön hazırlıklarına başladığımız ve 2013’ten beri farklı projelerde birlikte çalıştığımız Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin STK ile İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Meltem Kolday  ve Birleşmiş Milletler’in ilgili ajansları ile yürüteceğimiz “İzmir Eşitlik Yıldızlarını Arıyor” projemiz kapsamında daha somut adımlar atacağımız ve paydaşlarımızı da görünür kılabileceğimiz farklı bir süreci başlatıyoruz” dedi. 

Bu proje ile İzmir’de, WEPs (Kadının Güçlenmesi Prensipleri) imzacısı olan veya WEPs imzacısı olmadan iş yerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği adına, kadınların ekonomik yaşamın her alanında ve her seviyesinde var olmalarına katkı sağlamak amacıyla yürütülen uygulamalar, etkinlikler ve çalışmalar yapan firmalarımızı tanımak, deneyimlerinden faydalanmak ve aynı zamanda ödüllendirmek adına yola çıktıklarını belirten Aysel Öztezel, “İzmir’de bu konuda duyarlı olan tüm firmalarımızı bu projeye katkı vermeye davet ediyoruz. Hep birlikte kadınların ekonomik yaşamın her alanında ve her seviyesinde var olmaları yönünde gayret gösteren kişi ve kurumlarla el birliği yaparak İzmir’de Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gelişme sağlanmasına, kadınların girişimcilik güçlerinin artırılması ve iş dünyasındaki statülerini güçlendirilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Koordinatör kurumumuz İzmir Ticaret Borsası Başkanımız Işınsu Kestelli’nin bugüne kadar hem Borsamız hem de Turuncu Dermek vasıtasıyla sağladığı destekler de bizleri bu alanda daha güçlü kılmaktadır” diye konuştu.