“Toplumsal Cinsiyet ve Etkileri” Eğitimi verildi

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi (BADV) kapsamında görevlendirilen ve eğitici eğitimi alan kurumumuz personeli tarafından Borsa çalışanlarına 06 Mart 2018 tarihinde “Şiddet ve Şiddet Türleri”, 09 Mart 2018 tarihinde ise “Toplumsal Cinsiyet ve Etkileri” konu başlıklarıyla iki kısım halinde kurum içi eğitimler verilmiştir.